Home Trasee Atracții Artizani Experiențe Cazări Susține Parteneri Media Kit Ghid de călătorie Contact

Serviciul se află în proprietatea și sub controlul Asociției Origini Maramureș (denumită în continuare „Furnizorul”).

www.drumulmaramuresului.ro  aparține Asociției Origini Maramureș,  CIF 41857511, cu sediu in Baia Mare, strada Turbinei nr 13, județ Maramureș, avand cont bancar deschis la Banca Transilvania, iban RO29BTRLRONCRT0520848201.

Prin accesarea și utilizarea site-ului www.drumulmaramuresului.ro și a recomandărilor de servicii disponibile pe website (denumite în continuare „Serviciul”), sunteți de acord să respectați prezenții termeni și condiții de utilizare.

Pe platforma noastră veți găsi harta în format digital a traseului tematic “ Drumul Maramureșului ” , care include mai multe trasee mici cu o medie de 8 h de parcurs pe zi, astfel să fie mai ușor sa îți alegi drumul, locurile, oamenii si experiențele ce dorești a le trăi, atracții turistice, artizani (meșteri populari), experiențe culinare, nautice, de excalada, echitație și multe altele, plus cazări pe traseu; veți călători acolo unde locul vă atrage prin: Maramureșul Tradițional, Maramureșul Spiritual, Maramureșul Creativ, Maramureșul Natural si Maramureșul Cultural, și veți avea parte de experiențe cum numai în Maramureș se fac.

Unele trasee de pe Drumul Maramureșului implică un anumit grad de dificultate, prin urmare recomandăm minorilor să fie întotdeauna însoțiți de către adulți.

Este disponibil pe website-ul www.drumulmaramuresului.ro si ghidul de călătorie care este întocmit spre a veni în ajutorul călătorului, cu răspunsuri la întrebări, ce le considerăm absolut necesare de știut înainte de a porni la drum .

‘’Drumul Maramureșului”  este în continuă schimbare pentru că pot apărea drumuri noi, pensiunile și locurile de cazare menționate în website se pot închide și în același timp pot apărea altele noi, așa că dacă de-a lungul călătoriei dumneavoastră observați diferențe, vă invităm să trimiteți fotografii/informații pe adresa de e-mail contact@aomm.ro,  sau să ne scrieți pe paginile Asociației Origini Maramureș/Drumul Maramureșului.

Termenii și condițiile de utilizare au valoare de contract între Furnizor și utilizatorii care accesează website-ul și stabilesc drepturile și obligațiile în legătură cu Serviciul. Dacă nu sunteți de acord să respectați prezenții termeni și condiții de utilizare, în integralitatea lor, renunțați la accesarea și utilizarea Serviciului.

Pentru utilizarea Serviciului trebuie să aveți vârsta minimă de 16 ani. Aplicația este potrivită pentru orice vârstă, însă este recomandat ca instalarea și utilizarea aplicației să fie supravegheată de un tutore legal.

Un cookie este un fișier care conține un identificator, o secvență liniară de litere și numere, care este trimisă de un server al unui site web către un browser, fiind stocată de acel browser. Identificatorul este trimis către serverul site-ului web sau aplicația mobilă de fiecare dată când browserul solicită o pagină de pe server.

Cookie-urile sunt persistente sau specifice unei sesiuni online: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valid până la data stabilită să expire, cu excepția cazului în care este șters de utilizator înainte de această dată; pe de altă parte, cookie-urile specifice unei sesiuni vor expira la sfârșitul sesiunii de navigare pe internet a utilizatorului, când browserul este închis.

Cookie-urile nu conțin în mod obișnuit informații care identifică personal utilizatorul, dar informațiile pe care le stocăm despre tine pot fi conectate cu informațiile stocate și obținute prin intermediul cookie-urilor.Cookie-urile pot fi folosite de serverul site-ului web pentru a identifica sau urmări utilizatorii în timp ce navighează pe anumite pagini în website sau aplicația mobilă.

Noi utilizăm doar cookie-uri specifice de sesiune pentru a îmbunătăți modul de utilizare a website-ului sau aplicația mobilă, administrarea acestuia, prevenirea fraudelor și consolidarea securității, precum și personalizarea aplicațiilor pentru fiecare utilizator.

Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Consimţământ - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a utilizatorului Aplicației și website-ului, prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.

Operator - Asociația Origini Maramureș, care prelucrează date cu caracter personal în UE, conform legislației și prezentei politici.

Utilizator - persoana fizică, având vârsta de minimum 16 ani (sau vârsta minimă legală pentru a accesa sau a utiliza un serviciu online, fără ca furnizorul acelui serviciu să aibă obligația legală de a obține pentru aceasta consimțământul unuia din părinți sau al tutorelui), care își exprimă consimțământul pentru utilizarea Aplicației conform politicilor operatorului și care se autentifică sau nu în Aplicație prin crearea unui profil.

Autoritate de supraveghere - autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Asociației Origini Maramureș se întemeiază pe următoarele principii:

Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal revine Asociației Origini Maramureș, în calitate de furnizor al website-ului www.drumulmaramuresului.ro și a Aplicației. Acesta decide ce date prelucrează, în ce scop și cum are loc această prelucrare.

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului Aplicației și al website-ului, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici, precum și în vederea respectării unei obligații legale.

Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.

Asociația Origini Maramureș acceptă susținere online.

Pentru a susține proiectul ‘Drumul Maramuresului’ online trebuie să accesați website-ul www.drumulmaramuresului.com , secțiunea - Susține -  unde veți găsi toate informațiile cu privire la posibilitatea unei donații.

Folosim Google Analytics / Crashlytics pentru a analiza utilizarea website-ului și aplicației mobile.

Furnizorul nostru de servicii de analiză generează statistici și alte informații despre utilizarea website-ului și aplicației mobile prin intermediul cookie-urilor.

Politica cookie-urilor este reglementată de Termenii și condițiile de utilizare Google Analytics, care pot fi accesate la adresa  http://www.google.com/policies/privacy și https://firebase.google.com/terms/crashlytics.

Informațiile generate în legătură cu website-ul nostru și aplicației mobile sunt cuprinse în rapoarte cu privire la utilizarea acestora.

Colectăm date cu caracter personal atât de la utilizatorii care decid să contribuie prin intermediul site-ului www.drumulmaramuresului.ro la realizarea proiectului fie de la cei care accesează aplicația fără autentificare.

În cazul utilizatorilor care decid să contribuie prin intermediul website-ului www.drumulmaramuresului.ro, colectăm următoarele date cu caracter personal:

În cazul utilizatorilor neautentificați, se colectează următoarele date:

În afara datelor cu caracter personal la care am făcut referire mai sus, obținem date din analiza modului de utilizare a serviciilor noastre, după cum urmează:

Asociația Origini Maramureș nu prelucrează în cadrul Aplicației și website-ului www.drumulmaramuresului.ro date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Prelucrăm date cu caracter personal pentru:

În cazul utilizării modulului de raportări incidente către asociație, scopul prelucrării este determinarea automată a locației incidentului raportat pe hartă.

 

În ambele situații datele statistice rămân anonime și nu sunt făcute publice.

Colectarea datelor cu caracter personal se realizează:

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează:

Datele statistice ale utilizatorilor rămân anonime și nu sunt făcute publice.

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă de până la 10 ani, cu excepția datelor persoanelor care au optat pentru plata lunară a contribuției, care vor fi păstrate pe toată această perioadă plus o perioadă de 10 ani după oprirea contribuțiilor lunare.

Utilizatorul poate cere în orice moment modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prin formularea unei cereri la adresa de email: contact@aomm.ro.

Dezabonarea implică ștergerea adresei de email și a statisticilor legate de traseele parcurse.

Transferăm date cu caracter personal către:

Google Analytics, unde se stochează datele utilizatorilor în scop statistic și de marketing; prin folosirea Serviciului sunteți de acord cu folosirea termenilor de serviciu ai companiei Google pe care puteți să îi consultați: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Este posibil să transmitem datele dvs. personale altor terți cu care avem o relație contractuală (de ex. Platforme de strângere de fonduri, firma de contabilitate, firma de audit) despre care ne asigurăm că au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate.

Suntem preocupați permanent de implementarea măsurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și implicit impactul asupra vieții private a utilizatorilor:

Când trimiteți conținut în cadrul Serviciului sau prin intermediul acestuia, acordați Furnizorului (și partenerilor acestuia) licența și implicit dreptul pentru utilizarea, găzduirea, stocarea, reproducerea, modificarea, crearea de lucrări derivate (cum ar fi cele rezultate din traduceri, adaptări sau alte modificări pe care le efectuăm pentru ca respectivul conținut să funcționeze mai bine în cadrul Serviciului), comunicarea, publicarea, afișarea publică și distribuirea respectivului conținut. Drepturile pe care le acordați în cadrul acestei licențe au scopul limitat de operare, promovare și îmbunătățire a Serviciului, precum și de dezvoltare a unor funcționalități noi.

Puteţi afla mai multe despre modul în care Serviciul utilizează şi stochează conţinut în Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și în Politica Cookies. Dacă trimiteţi feedback sau sugestii despre Serviciu, putem utiliza feedbackul sau sugestiile respective fără a avea nicio obligaţie faţă de dvs.

Cele mai multe browsere îți permit să refuzi cookie-urile.

Blocarea cookie-urilor va avea însă un impact negativ asupra utilizării website-ului sau aplicației mobile.Dacă blochezi cookie-urile, nu vei putea folosi toate funcționalitățile website-ului nostru sau ale aplicației mobile.

Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe dispozitivul dvs oricând.

Pentru orice întrebări ne puteți contacta folosind adresa de email: contact@aomm.ro

Regulamentul conferă utilizatorului o serie de drepturi, dupa cum urmează:

   dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;

   dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;

   dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:

  1. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  2. utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
  3. utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  5. datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
  6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.

 

   dreptul la restricționarea prelucrăriipoate fi exercitat în următoarele situații:

  1. atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  2. prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;
  3. nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  4. atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.

 

   dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct.

   dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.

În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Prezenta politică poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile Aplicației.

Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Asociației Origini Maramureș cu cerere scrisă pe email: Contact@aomm.ro

În cazul în care doriți să formulați plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți scrie la aceeași adresă, urmând să vă răspundem în termenul legal de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne.

În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Asociația Origini Maramureș nu a tratat plângerea în mod corespunzător, vă puteți adresa Autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România are sediul în București, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sectorul 1, cod poștal 010336.

Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturile intangibile, cum ar fi: dreptul de autor, know-how-ul, drepturile ce poartă asupra bazelor de date, designului, modelelor, brevetelor, mărcilor de comerț înregistrate, precum și a domeniilor înregistrate.

Serviciul este protejat de convențiile internaționale și legislația națională cu privire la dreptul de autor, precum și de reglementările comerciale internaționale.

Toate elementele de conținut, incluzând layout-uri, texte, imagini, ilustrații, grafice, clipuri audio sau video fac obiectul mărcilor înregistrate de comerț, mărcilor de servicii, drepturilor de autor și altor drepturi conexe sau al licențelor deținute de Furnizor și partenerii săi sau terțelor-părți care au acordat Furnizorului licența cu privire la respectivul conținut.

Logo-urile, denumirile care aparțin partenerilor Furnizorului sunt proprietatea acestora, ei având drepturi și obligații depline asupra lor.

Utilizatorul Serviciului nu poate copia, descărca, reproduce, modifica, distribui, transmite, transfera sau crea lucrări derivând din conținutul Serviciului fără permisiunea scrisă a Furnizorului.

Prin accesarea aplicației mobile, utilizatorul este de acord să protejeze, să asigure, să apere și să prezume nevinovăția Furnizorului în raport cu toate pierderile, cheltuielile, pagubele și costurile rezultate din încălcarea acestor termeni și condiții de utilizare de către el.

Întregul conținut al aplicației “ DrumulMaramureșului” , incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Asociației Origini Maramureș și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.

Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente din cadrul aplicației mobile “DrumulMaramureșului “ sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail: contact@aomm.ro

Când un anumit serviciu necesită sau include programe informatice descărcabile, respectivul program informatic se poate actualiza automat pe dispozitivul dvs. atunci când devine disponibilă o versiune sau o funcţie nouă. Anumite servicii vă pot permite să vă configuraţi setările pentru actualizarea automată.

Serviciul vă oferă o licenţă personală, globală, scutită de redevenţe, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza programele informatice oferite de Furnizor ca parte a Serviciului. Această licenţă are unicul scop de a vă permite să utilizaţi şi să vă bucuraţi de beneficiile Serviciului, aşa cum sunt acestea oferite de Furnizor, în modul permis de prezenţii termeni şi condiţii de utilizare.

Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi vreo parte a Serviciului şi a programelor informatice incluse; nu aveţi dreptul să refaceţi sau să încercaţi să extrageţi codul sursă al respectivului program informatic, cu excepţia cazurilor în care legislaţia nu permite aceste restricţionări sau a cazurilor în care aveţi permisiunea scrisă din partea noastră.

Modificăm şi îmbunătăţim în mod constant Serviciul. Putem să adăugăm sau să eliminăm funcţionalităţi ori caracteristici; de asemenea, putem să suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea unei componente a Serviciului.

Puteţi să renunţaţi oricând la utilizarea Serviciului, însă ne va părea rău să nu mai colaborăm cu tine.

De asemenea, Furnizorul poate întrerupe furnizarea Serviciului către tine sau poate adăuga ori stabili în orice moment noi limite pentru componentele Serviciului.

Prin intermediul site-ului  www.drumulmaramuresului.ro aveți posibilitatea de a contribui pentru un marcaj tip monument de piatra naturală sau mai multe de pe traseul tematic Drumul Maramureșului.

Numele tău sau numele persoanei căreia dorești să-i faci cadou un astfel de marcaj, va apărea lângă marcajul tip monument de piatră naturală.

Contribuția pentru o marcaj tip monument de piatră naturală sau mai multe se poate face prin achitarea online a sumei de minim 5000 LEI. Prin utilizarea acestor servicii, acceptați implicit Politica de confidențialitate, Termeni și Condiții și Politica privind cookies pe care acești furnizori le utilizează.

Contribuția dvs. pentru un marcaj tip monument sau mai multe, nu vă dă dreptul de a ridica monumetul alocat, aceasta în formă fizică rămânând în proprietatea Asociației Origini Maramureș.

Aplicația mobilă “ Drumul Maramureșului” nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informațiilor prezentate în această aplicație.

Punem un mare accent ca informațiile prezentate în cadrul acestei aplicații să fie actualizate și folositoare utilizatorilor în toate acțiunile pe care aceștia le întreprind, însă aplicația mobile nu garantează în niciun fel acuratețea, gradul de utilitate sau caracterul complet al informațiilor sau al materialelor cuprinse în acest site.

Trebuie să respectați termenii și condițiile de utilizare, precum și politica de Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal puse la dispoziție în cadrul Serviciului.

Nu utilizaţi Serviciul în mod necorespunzător. Nu încercaţi să interferați cu Serviciul sau să îl accesaţi în alte moduri decât prin interfaţa şi cu respectarea instrucțiunilor oferite de noi. Puteţi utiliza Serviciul numai în conformitate cu dispozițiile legale. Putem suspenda sau înceta furnizarea Serviciului către dvs. dacă nu respectaţi termenii şi condiţiile de utilizare sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Utilizarea Serviciului nu vă conferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestuia sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Nu aveţi dreptul să utilizaţi conţinutul din cadrul Serviciului, cu excepţia cazului în care obţineţi permisiunea din partea proprietarului conţinutului sau dacă acest lucru vi se permite prin lege. Prezenţii termeni şi condiţii de utilizare nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul Serviciului. Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu Serviciul.

În ceea ce priveşte utilizarea Serviciului, vă putem trimite informații actualizate despre Drumul Maramureșului, în special informații cu privire la stadiul lucrărilor de amenajare a traseului.

Niciuna dintre părți nu trebuie făcută responsabilă pentru încălcarea obligațiilor contractuale, dacă această încălcare este cauzată de un eveniment de forță majoră.

Forța majoră este acel eveniment imprevizibil și imposibil de evitat de către oricare dintre părți, recunoscută ca atare de legislația în vigoare.

Putem modifica prezenții termeni și condiții de utilizare și orice termeni suplimentari care se aplică Serviciului, în scopul (de exemplu) de a reflecta întocmai schimbările legislației și ale funcționalităților Serviciului. Este recomandată accesarea acestor informații din când în când, pentru modificări.În situația în care nu sunteți de acord cu modificările respective, puteți întrerupe utilizarea acestei componente sau  a Serviciului.

Dacă există discrepanță între termenii și condițiile de utilizare și termenii suplimentari, prevalează termenii suplimentari.Prezenții termeni și condiții de utilizare se aplică în relația dintre dvs. și Furnizor. Aceștia nu creează niciun drept pentru terții beneficiari.Dacă anumiţi termeni se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta ceilalți termeni şi celelalte condiţii de utilizare.

Pentru a vă informa cu privire la campaniile organizate de Asociația Origini Maramureș dar și cu privire la Drumul Maramureșului, vizitați pagina noastră www.aomm.ro și  www.drumulmaramuresului.ro